Privacybeleid van SANGEAN EUROPE BV

Privacy Policy Content

Welkom op de website van SANGEAN Electronics Inc. (hierna te noemen deze website). Om uw gemoedsrust te waarborgen bij het gebruik van de verschillende diensten en informatie die deze website biedt, verduidelijken we hierbij ons privacy beleid om uw rechten te beschermen. Lees het volgende aandachtig door:


I.    Toepassingsgebied van het privacy beleid
Het privacy beleid beschrijft hoe deze website persoonlijk identificeerbare informatie verwerkt die wordt verzameld wanneer u gebruik maakt van de diensten van de website. Het privacy beleid is niet van toepassing op gelinkte websites buiten deze website, noch op personeel dat geen opdracht heeft gegeven tot of betrokken is bij het beheer van deze website.


II.    Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens
•    Wanneer u deze website bezoekt of gebruik maakt van de functies en diensten die door deze website worden aangeboden, zullen wij u, afhankelijk van de aard van de dienst, vragen om de nodige persoonlijke informatie te verstrekken en zullen wij uw persoonlijke informatie verwerken en gebruiken binnen het specifieke doelbereik. Zonder uw schriftelijke toestemming zal deze website uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
•    Deze website bewaart uw naam, e-mailadres, contactgegevens en gebruikstijd wanneer u gebruik maakt van diensten zoals mailboxen, vragenlijsten en andere interactieve functies.
•    Tijdens het algemene browsen registreert de server automatisch relevant gedrag, waaronder het IP-adres van het apparaat waarmee u verbinding maakt, de gebruikstijd, de gebruikte browser, browse- en klikgegevens, enzovoort, zodat wij onze websitediensten kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet openbaar gemaakt.
•    Om nauwkeurige diensten te kunnen leveren, zullen we de inhoud van de vragenlijsten statistisch analyseren. De statistische gegevens of verklarende tekst van de analyseresultaten kunnen indien nodig worden gepubliceerd, behalve voor intern onderzoek, maar zullen geen specifieke persoonlijke gegevens bevatten.


III.    Gegevensbescherming
•    De servers van deze website zijn uitgerust met verschillende informatiebeveiligingsapparaten zoals firewalls en antivirussystemen, en de nodige beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de website en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Er worden strenge beschermingsmaatregelen gebruikt en alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens. Het personeel dat de gegevens verwerkt, heeft allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend en als de geheimhoudingsplicht wordt geschonden, zullen er juridische sancties worden opgelegd.
•    Als het nodig is om andere eenheden toe te vertrouwen om diensten te verlenen vanwege zakelijke behoeften, zal deze website ook van hen eisen dat ze zich strikt houden aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen en zullen de nodige inspectieprocedures worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ze zich hieraan houden.


IV.    Externe koppelingen op de website
Deze website bevat links naar andere websites. U kunt ook doorklikken naar andere websites via de links op deze website. De gelinkte websites zijn echter niet van toepassing op het privacy beleid van deze website. U dient het privacy beleid van de gelinkte website te raadplegen.


V.    Beleid inzake het delen van persoonlijke gegevens met derden
Deze website zal nooit uw persoonlijke gegevens verstrekken, uitwisselen, verhuren of verkopen aan andere individuen, groepen, particuliere ondernemingen of overheidsinstanties, behalve op basis van een wettelijke basis of contractuele verplichtingen.
De uitzonderingen op de bovengenoemde bepaling omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
•    Expliciete wettelijke regeling.
•    Om gevaar voor je leven, lichaam, vrijheid of eigendom te vermijden.
•    Samenwerking met openbare agentschappen of academische onderzoeksinstellingen op basis van openbaar belang voor statistieken of academisch onderzoek, en de gegevens worden door de aanbieder verwerkt of verzameld op een zodanige manier dat de openbaarmakende partij geen specifieke partij kan identificeren.
•    Wanneer uw gedrag op de website de servicevoorwaarden schendt of de rechten van de website en andere gebruikers kan schaden of hinderen, of iemand schade kan berokkenen, is het vrijgeven van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk voor identificatie, contact of juridische stappen na analyse door de beheereenheid van de website.
•    Gunstig voor je rechten.
•    Wanneer deze website een fabrikant opdracht geeft om te helpen bij het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, zal de website naar behoren toezicht houden op en leidinggeven aan de uitbestede fabrikant of persoon.


VI.    Gebruik van cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, plaatst en gebruikt deze website onze cookies op uw computer. Als u het schrijven van cookies niet wilt accepteren, kunt u uw browser instellen op een hoog privacy niveau om het schrijven van cookies te weigeren, maar hierdoor kunnen sommige websitefuncties mogelijk niet normaal werken.


VII.    Wijzigingen in het privacy beleid
Het privacy beleid van deze website zal indien nodig worden aangepast. De gewijzigde voorwaarden zullen op de website worden geplaatst.

 

VIII. Opvragen, wijzigen en verwijderen van persoonlijke informatie

Leden kunnen persoonlijke en betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens) bekijken, opvragen, aanvullen of corrigeren, een verzoek indienen om de verwerking en het gebruik van computers stop te zetten of indien nodig gegevens van leden verwijderen. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend via de onderstaande link om contact op te nemen met onze klantenservice.

Link naar klantenservicecentrum: https://eu.sangean.com/nl/support/contactus